เกิดจากเกาะเล็กๆ ต้องคิดให้ใหญ่ เรียนรู้วิธีสนับสนุนสตาร์ตอัปใน ‘ไต้หวัน’

TSS-THE-MOMENTUM-MEDIA-COVERAGE-JULY-3-2018

IN FOCUS

  • Taiwan Startup Stadium คือโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อช่วยผลักดันสตาร์ตอัปไต้หวันให้ก้าวไปสู่ระดับโลก

  • หลังจากก่อตั้งมา 5 ปีแล้ว ตอนนี้ Taiwan Startup Stadium มีสมาชิกมากกว่า 130 กลุ่ม ทั้งหมดเป็นสตาร์ตอัปที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต กว่า 30% ของผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นชาวต่างชาติ

  • สตาร์ตอัปไต้หวันที่มาร่วมในงาน Techsauce เช่น Clef Technology บริษัทตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วของท่อด้วยคลื่นเสียง SkyREC ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อสินค้า Tricella ผู้ผลิตกล่องยาที่แจ้งเตือนการกินยา UChangeTo บริการแลกเศษเงินสกุลต่างชาติให้เป็นเงินใน e-wallet และ ReCactus โซเชียลมีเดียสำหรับถ่ายปฏิกิริยาตัวเองต่อวิดีโอต่างๆ

Read More: https://themomentum.co/taiwan-startup-stadium_techsauce/